• Mon. Apr 22nd, 2024

wow slot มาใหม่ล่าสุด กลุ่มลับ

  • Home
  • ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ทั้งหมด 11 ตำแหน่ง 30 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 10,430 – 13,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ช่างกลโรงง…