• Thu. May 23rd, 2024

เริ่มแล้ว! เปิดประชุม รมต.เอเปค ดันเปิดกว้างทุกโอกาส เพิ่มการค้า-การลงทุน เดินหน้าสู่ FTA เอเปค

0 0
Read Time:1 Minute, 44 Second

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีเอเปคและผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ประจําปี 2565 (APEC Ministerial Meeting 2022: AMM) ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ณ ห้อง Ballroom Hall 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะในหัวข้อการค้าและการลงทุน จะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีเอเปคร่วมกันติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของเอเปคตลอดทั้งปี และกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของเอเปคที่รองรับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วน ส่งเสริม การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง ยั่งยืน มีพลวัต และมีการเชื่อมโยงกัน

ไทยกําหนดหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค ปี ค.ศ. 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.)” และไทยมีการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดทั้งสามประเด็น

การขับเคลื่อนที่สําคัญในส่วนของหัวข้อหลัก “Open.” คือ การเปิดกว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนการจัดทํา FTA เอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและบทบาทขององค์การการค้าโลก (WTO) และการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่สมาพันธรัฐสวิส ที่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง

“ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคในปีนี้ จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทํางานในเอเปคที่สอดรับกับหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ ซึ่งก็คือ Open. Connect. Balance. จึงขอให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการของเอเปคให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและส่งต่อให้กับที่ประชุมผู้นําฯ ในปีนี้ต่อไป” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว.คำพูดจาก สล็อต เว็บตรง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin